SERVEIS ADMINISTRATS

9925

Servei gestionat de ciberseguretat SIEM/SOC

Servei gestionat de ciberseguretat amb monitorització de la infraestructura per a la detecció precoç d’incidències i atacs: amb servei preventiu; servei reactiu; generació de reports periòdics; creació d’alertes; seguiment periòdic; personalització per cada client.

Disponible per a infraestructura local i al núvol de Infoself o de tercers (Amazon, Azure, Google…)

Aquest servei permet, mitjançant la monitorització de la infraestructura, disposar d’informació immediata davant un intent de ciberatac, l’entrada de qualsevol malware i fins i tot la detecció de transferència sospitosa de dades dins l’empresa, en casos d’intents de robatori de dades o ciberatacs perpetrats internament. S’ofereix amb diverses modalitats des d’auditoria d’ús de la informació amb monitorització i alertes al client, fins a servei integral gestionat cobrint tan la monitorització com la detecció i intervenció posterior.

9920

Servei gestionat d’eines i solucions

Gestió professional de les solucions de ciberseguretat:

Firewalls UTM; Solucions endpoint de protecció EDR/TDR; DLP (Prevenció de Fuga de Dades); IRM (Gestió de Drets de la Informació);
Auditoria de dades…
Com a complement al servei gestionat de monitorització i control s’ofereix la gestió de les solucions de ciberseguretat que el client tingui implementades, i fins i tot oferir aquestes solucions com a servei sense la necessitat de comprar-les.

Aquest servei permet alliberar els departaments de IT de les empreses de la gestió, control i seguiment dels serveis i solucions de ciberseguretat que puguin tenir implementades.